Conversation Between thuyduyen5621 and maiphuong99

2 Tin Nhắn Nhanh

  1. rất khó để nói ra 1 tiếng yêu với nố mẹ, nhưng thật sự trong mỗi đứa con đều chất chứa tâm sự k bao muốn nói ra, tình cảm k phải chỉ để nói ra thành lời, có cách khác để thể hiện
  2. thích cái cảm giác đi phượt với bạn bè cuối tuần
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2