Conversation Between Lê Minh and 365 Designer

9 Tin Nhắn Nhanh

  1. Khi nào em học xong 12, anh sẽ set lên BQT sau nhe, giờ muốn set lắm nhưng sợ ảnh hưởng học tập của em nữa. Cứ yên tâm là có 1 vé cho em
  2. Rồi đó em
  3. Tên gì mà "nổ" dữ vậy . Xem lại nhe, anh nghĩ để tên hiện tại hay hơn đó
  4. Em đổi tên gì
  5. Có text link nhiều quá em ơi, out link . KHi copy trang khác em nên bỏ link đi nhe
  6. Sao bài của em bị xóa nhỉ anh
  7. ANh cũng đang thắc mắc đây, em đưa teamviewer anh sang xem coi
  8. Anh đưa vào đó cho nó hợp lý hơn
  9. Ok rồi em,,,,,,,,
Showing Visitor Messages 1 to 9 of 9