Conversation Between 365 Designer and Ngọc Huyền

8 Tin Nhắn Nhanh

  1. hí hí
  2. Hôm nào bảo đại ka adđ lại ạ
  3. hihi . tưởng ấy được để chị cũng làm cái
  4. Giờ mất thanh công cụ chỉnh rồi chị
  5. hehe . Có .
    Sửu màu mè đấy
  6. Vào trang em khác trang chị ko hehe
  7. ok em Sửu
  8. Hôm nào chụy em ta Offline cái nhề
Showing Visitor Messages 1 to 8 of 8