Conversation Between 365 Designer and trangxinhxinh

1 Tin Nhắn Nhanh

  1. Bạn ơi cho mình hỏi tí.
    Bạn có thể so sánh giúp mình dòng main b150 vs dòng h110 ko?. Nếu mình ko có nhu cầu nâng cấp về sau thì dùng main dòng b150 hay 110. Chip mình dùng core i3 skylake. Nếu dùng dòng H110 thì bạn có thể xem giúp mình 2 main này khác nhau như thế nào
    Mainboard Giga H110M-S2PV

    Mainboard Giga H110M-DS2
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1