Conversation Between ATM and forgetmenot

6 Tin Nhắn Nhanh

  1. Happy New Year!
  2. Bánh nóng hổi ngon lắm, cám ơn em nhé... hihihi
  3. Anh ăn sáng bánh giò nhé

  4. Cám ơn hoa của em nhé, chuyện ăn trộm vui lắm...
  5. Cám ơn anh đã ghé nhà, 4 get mang hoa cho anh trang trí nhà nè:

  6. Tang 4get ne:

Showing Visitor Messages 1 to 6 of 6