Conversation Between VSupport and isokids

3 Tin Nhắn Nhanh

  1. Ok rồi nha bạn, mình đã set bạn lên thành viên chính thức có thể post được nhiều mục khác nhau, lưu ý là đừng spam hay quảng cáo gì nhé
  2. Ủa bạn đăng được rồi chứ, mục Trò chuyện linh tinh đăng được rồi mà
  3. Mod ơi! Fix lại nick giúp mình với, mình vẫn chưa đăng bài được ở các topic hỏi đáp với trò chuyện các thứ... Mod fix giúp với, thanks so much!
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3