Conversation Between motcobedethuong and Duy Tùng Shrek

8 Tin Nhắn Nhanh

  1. Em phải out rồi bye nhé, hôm khác quậy tiếp :-h
  2. Hơn năm trước 1 tuổi...
  3. Èo thế nhiêu tuổi rồi???
  4. Chọc anh cho vui thôi chứ có gì mà giấu...
  5. dấu làm gì anh vẫn đi học nài!
  6. Kg nói đâu, nhưng em còn đi học...
  7. Thanks em! Em bao nhiêu tuổi rồi?
  8. Cám ơn anh đã mời kết bạn nhé.
Showing Visitor Messages 1 to 8 of 8