+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 1/9 123 ... cuối
Xếp bài từ 1 tới 30 trên 249

Diễn Đàn: Địa lý lớp 12

Hướng dẫn làm bài tập địa lý lớp 12

 1. Địa lí 12: Căn cứ vào số liệu của bảng thống kê, hãy phân tích thực trạng phát triển kinh tế của các vùng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 196 sgk Địa Lí 12: Căn cứ vào số liệu của bảng thống kê, hãy phân tích thực trạng phát triển kinh tế...

  Started by mikobum, 19-07-2018 10:12 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 10:12 PM Tới bài mới nhất
 2. Địa lí 12:Trình bày các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 197 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế...

  Started by mikobum, 19-07-2018 10:11 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 10:11 PM Tới bài mới nhất
 3. Địa lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 199 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm...

  Started by mikobum, 19-07-2018 10:09 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 10:09 PM Tới bài mới nhất
 4. Địa li 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm...

  Started by mikobum, 19-07-2018 10:07 PM
  dia li
  • 0
  19-07-2018, 10:07 PM Tới bài mới nhất
 5. Địa lí 12: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm? Vùng kinh tế trọng điểm là...

  Started by mikobum, 19-07-2018 10:05 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 10:05 PM Tới bài mới nhất
 6. Địa lí 12: Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm Vùng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 10:04 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 10:04 PM Tới bài mới nhất
 7. Địa lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm. Vùng kinh...

  Started by mikobum, 19-07-2018 10:02 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 10:02 PM Tới bài mới nhất
 8. Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 190 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:55 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:55 PM Tới bài mới nhất
 9. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Cồng nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 191 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Cồng nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:50 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:50 PM Tới bài mới nhất
 10. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo Địa lí 12 bài 42 trang 191 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 191 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo Vùng biển nước ta có trên 4000 đảo...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:48 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:48 PM Tới bài mới nhất
 11. Địa lí 12: Dựa vào kiên thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiên thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:43 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:43 PM Tới bài mới nhất
 12. Địa lí 12: Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:40 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:40 PM Tới bài mới nhất
 13. Địa lí 12: Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn? Vùng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:38 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:38 PM Tới bài mới nhất
 14. Địa lí 12: Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển mà em...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:37 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:37 PM Tới bài mới nhất
 15. Địa lí 12: Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) ở Đồng bằng sông Cửu Long

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 185 sgk Địa Lí 12: Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) ở Đồng bằng sông Cửu Long....

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:31 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:31 PM Tới bài mới nhất
 16. Địa lí 12: Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 186 sgk Địa Lí 12 Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:30 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:30 PM Tới bài mới nhất
 17. Địa lí 12: Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 187 sgk Địa Lí 12 Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước? Vùng Đồng bằng sông...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:29 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:29 PM Tới bài mới nhất
 18. Địa lsi 12: Hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 188 sgk Địa Lí 12 Dựa vào hình 41.3 SGK, hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:27 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:27 PM Tới bài mới nhất
 19. Địa lí 12: Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12 Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long? ...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:24 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:24 PM Tới bài mới nhất
 20. Địa lí 12: Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với...

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12 Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với việc phát...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:23 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:23 PM Tới bài mới nhất
 21. Địa lí 12: Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải giải quyết...

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12 Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải giải quyết những...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:21 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:21 PM Tới bài mới nhất
 22. Địa lí 12: Viết một báo cáo ngắn về sự phát triển của công nghiệp dầu khí ở vùng Đông Nam Bộ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 40 trang 183 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng số liệu 40.1 (SGK) và các tài liệu sưu tầm được, viết một báo cáo ngắn về sự...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:18 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:18 PM Tới bài mới nhất
 23. Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu 40.2 (SGK) hãy vẽ biểu đồ và nhận xét

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 40 trang 184 sgk Địa Lí 12 Dựa vào bảng số liệu 40.2 (SGK) hãy vẽ biểu đồ và nhận xét Vùng Đông Nam Bộ là vùng có...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:15 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:15 PM Tới bài mới nhất
 24. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 39 trang 177 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:12 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:12 PM Tới bài mới nhất
 25. Địa lí 12: Hãy nêu những nhân tố giúp Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong phân công

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 39 trang 178 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu những nhân tố giúp Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong phân công...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:09 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:09 PM Tới bài mới nhất
 26. Địa lí 12: Việc thu hut đầu tư nước ngoài có vai trò như thế nào đối với sự phát triển công nghiệp

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 39 trang 180 sgk Địa Lí 12: Việc thu hut đầu tư nước ngoài có vai trò như thế nào đối với sự phát triển công...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:07 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:07 PM Tới bài mới nhất
 27. Địa lí 12: Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong việc phát triển tổng hợp nền kinh tế

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 39 trang 182 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong việc phát triển tổng hợp nền kinh tế....

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:06 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:06 PM Tới bài mới nhất
 28. Địa lí 12: Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 39 trang 182 sgk Địa Lí 12: Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:05 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:05 PM Tới bài mới nhất
 29. Địa lí 12: Chứng minh rằng việc xây đựng các công trình thuỷ lợi có ý nghĩa hàng đầu

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 39 trang 182 sgk Địa Lí 12: Chứng minh rằng việc xây đựng các công trình thuỷ lợi có ý nghĩa hàng đầu trong việc sử...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:03 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:03 PM Tới bài mới nhất
 30. Địa lí 12: Lấy ví dụ chứng minh rằng sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể làm thay đổi mạnh mẽ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 39 trang 182 sgk Địa Lí 12: Lấy ví dụ chứng minh rằng sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể làm thay đổi mạnh mẽ...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:02 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 09:02 PM Tới bài mới nhất


+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 1/9 123 ... cuối