+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 1/9 123 ... cuối
Xếp bài từ 1 tới 30 trên 249

Diễn Đàn: Địa lý lớp 12

Hướng dẫn làm bài tập địa lý lớp 12

 1. Địa lsi 12: Dựa vào hình 31.6, hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 31 trang 142 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 31.6, hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:31 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:31 PM Tới bài mới nhất
 2. Địa lí 12: Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 31 trang 139 sgk Địa Lí 12: Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005....

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:38 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:38 PM Tới bài mới nhất
 3. Địa lí 12: Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp? Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp,...

  Started by mikobum, 19-07-2018 05:22 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 05:22 PM Tới bài mới nhất
 4. Địa lí 12: Hãy xác định các trung tâm công nghiệp chính và cơ cấu của mỗi trung tâm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: Quan sát bản đồ công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy xác định các...

  Started by mikobum, 19-07-2018 05:28 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 05:28 PM Tới bài mới nhất
 5. Địa lí 12: Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp. Trung tâm công...

  Started by mikobum, 19-07-2018 05:31 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 05:31 PM Tới bài mới nhất
 6. Địa lí 12: Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 126 sgk Địa Lí 12: Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 05:32 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 05:32 PM Tới bài mới nhất
 7. Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 126 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công...

  Started by mikobum, 19-07-2018 05:35 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 05:35 PM Tới bài mới nhất
 8. Địa lí 12: Dựa vào sơ đồ hình 28.1 (SGK), hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 125 sgk Địa Lí 12: Dựa vào sơ đồ hình 28.1 (SGK), hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến...

  Started by mikobum, 19-07-2018 05:36 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 05:36 PM Tới bài mới nhất
 9. Địa lí 12: Hãy giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 29 trang 128 sgk Địa Lí 12 Dựa vào hình 26.2 (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:10 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:10 PM Tới bài mới nhất
 10. Địa lí 12: Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 29 trang 128 sgk Địa Lí 12: Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:11 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:11 PM Tới bài mới nhất
 11. Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 29 trang 128 sgk Địa Lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:12 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:12 PM Tới bài mới nhất
 12. Địa lí 12: Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và của ngành viễn thông ở nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 30 trang 136 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và của ngành viễn thông ở nước ta....

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:13 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:13 PM Tới bài mới nhất
 13. Địa lí 12: Phân tích bảng số liệu, nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hoá

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 30 trang 136 sgk Địa Lí 12: Cho bảng số liệu (SGK). Phân tích bảng số liệu, nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:15 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:15 PM Tới bài mới nhất
 14. Địa lí 12: Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 30 trang 136 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu vai trò của giao thông vặn tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:16 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:16 PM Tới bài mới nhất
 15. Địa lí 12: Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 30 trang 134 sgk Địa Lí 12: Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta. Trong bài 30 này...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:17 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:17 PM Tới bài mới nhất
 16. Địa lí 12: Dựa vào hình 30 (SGK), hãy kể tên một số tuyến đường biển của nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 30 trang 132 sgk Địa Lí 12: Dựa vàỏ hình 30 (SGK), hãy kể tên một số tuyến đường biển của nước ta. Việt Nam...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:20 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:20 PM Tới bài mới nhất
 17. Địa lí 12: Dựa vào hình 30 (hoặc Atlat địa lí Việt Nam) hãy kể tên một số tuyến đường bộ quan trọng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 30 trang 131 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 30 (hoặc Atlat địa lí Việt Nam) hãy kể tên một số tuyến đường bộ quan...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:22 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:22 PM Tới bài mới nhất
 18. Địa lí 12: Với tư cách như là một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu tuyến du lịch Xuyên Việt

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 31 trang 143 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 31.4 (SGK) và Atlat Địa lí Việt Nam, với tư cách như là một hướng dẫn viên...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:25 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:25 PM Tới bài mới nhất
 19. Địa lí 12: Chứng minh tài nguyên du lịch của nươc ta tương đối phong phú đa dạng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 31 trang 143 sgk Địa Lí 12: Chứng minh tài nguyên du lịch của nươc ta tương đối phong phú đa dạng Nước ta có thế...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:26 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:26 PM Tới bài mới nhất
 20. Địa lí 12: Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 31 trang 143 sgk Địa Lí 12: Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:27 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:27 PM Tới bài mới nhất
 21. Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 31 trang 143 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng số liệu (SGK), vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:29 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:29 PM Tới bài mới nhất
 22. Địa lí 12: Hãy trình bày về tài nguyên du lịch của nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 31 trang 139 sgk Địa Lí 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, hinhf 31.5 (SGK) và sơ đổ Các loại tài nguyên du...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:34 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:34 PM Tới bài mới nhất
 23. Địa lí 12: Quan sát hình 31.3 (SGK), hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 31 trang 139 sgk Địa Lí 12: Quan sát hình 31.3 (SGK), hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta. Các...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:36 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:36 PM Tới bài mới nhất
 24. Địa lí 12: Quan sát hình 31.2, hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 31 trang 138 sgk Địa Lí 12: Quan sát hình 31.2, hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:40 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:40 PM Tới bài mới nhất
 25. Địa lí 12: Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 31 trang 137 sgk Địa Lí 12: Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành...

  Started by mikobum, 19-07-2018 06:42 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 06:42 PM Tới bài mới nhất
 26. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 32 trang 149 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng. Dựa vào các...

  Started by mikobum, 19-07-2018 07:32 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 07:32 PM Tới bài mới nhất
 27. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những thuận lợi và khó khăn

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 32 trang 149 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những thuận lợi và khó khăn...

  Started by mikobum, 19-07-2018 07:34 PM
  dai li 12
  • 0
  19-07-2018, 07:34 PM Tới bài mới nhất
 28. Địa lí 12: Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc lớn của vùng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 32 trang 149 sgk Địa Lí 12: Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc lớn của vùng. Trung du...

  Started by mikobum, 19-07-2018 07:35 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 07:35 PM Tới bài mới nhất
 29. Địa lí 12: Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản trong vùng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 32 trang 149 sgk Địa Lí 12: Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản trong...

  Started by mikobum, 19-07-2018 07:36 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 07:36 PM Tới bài mới nhất
 30. Địa lí 12: Tại sao nói việc phát huy các thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 32 trang 149 sgk Địa Lí 12: Tại sao nói việc phát huy các thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế...

  Started by mikobum, 19-07-2018 07:37 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 07:37 PM Tới bài mới nhất


+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 1/9 123 ... cuối