+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 1/5 123 ... cuối
Xếp bài từ 1 tới 30 trên 142

Diễn Đàn: Địa lý lớp 7

HƯớng dẫn giải bài tập địa lý lớp 7 trong chương trình sách giáo khoa

 1. Địa lý 7: Từ bảng số liệu nhận xét mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị châu Đại Dương năm 2001 Bài 49

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 49 SGK trang 147 địa lí 7: Dựa vào bảng số liệu dưới đây hãy nhận xét về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị ở một...

  Started by mikobum, 20-06-2018 09:13 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 09:13 PM Tới bài mới nhất
 2. Địa lý 7: Từ bảng số liệu nhận xét trình độ phát triển kinh tế một số quốc gia châu Đại Dương Bài 49 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 49 SGK trang 148 địa lí 7: Từ bảng số liệu thống kê dưới đây hãy nhận xét trình độ phát triển kinh tế của một số quốc...

  Started by mikobum, 20-06-2018 09:11 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 09:11 PM Tới bài mới nhất
 3. Địa lý 7: Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương Bài 49 SGK trang 150

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 49 SGK trang 150 địa lí 7: Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương? Đặc điểm tự nhiên, dân cư xã hội là một...

  Started by mikobum, 20-06-2018 09:09 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 09:09 PM Tới bài mới nhất
 4. Địa lý 7: Nêu sự khác biệt kinh tế Ôxtraylia và Niudilen với các đảo còn lại trên châu Đại Dương Bài 49

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 49 SGK trang 150 địa lí 7: Hãy nêu sự khác biệt giữa kinh tế của Ô xtray li a và Niu di len với các đảo còn lại trên...

  Started by mikobum, 20-06-2018 09:08 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 09:08 PM Tới bài mới nhất
 5. Địa lý 7: Dựa hình 48.1 xác định vị trí lục địa Ôxtraylia và các đảo lớn châu Đại Dương Bài 48 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 48 SGK trang 145 địa lí 7: Dựa vào hình 48.1 hãy xác định vị trí của lục địa Ôxtray li a và các đảo lớn của châu Đại...

  Started by mikobum, 20-06-2018 09:05 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 09:05 PM Tới bài mới nhất
 6. Địa lý 7: Dựa hình 48.2 cho biết đặc điểm khí hậu của các đảo thuộc khu vực châu Đại Dương Bài 48 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 48 SGK trang 145 địa lí 7: Dựa vào hình 48.2 hãy cho biết đặc điểm khí hậu của các đảo thuộc khu vực châu Đại Dương?...

  Started by mikobum, 20-06-2018 09:04 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 09:04 PM Tới bài mới nhất
 7. Địa lý 7: Cho biết nguồn gốc hình thành các đảo trên châu Đại Dương Bài 48 SGK trang 145

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 48 SGK trang 145 địa lí 7: Hãy cho biết nguồn gốc hình thành của các đảo trên châu Đại Dương? Trên lớp các em đã...

  Started by mikobum, 20-06-2018 09:02 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 09:02 PM Tới bài mới nhất
 8. Địa lý 7: Những nguyên nhân nào làm đảo và quần đảo châu Đại Dương thành thiên đàng xanh Thái Bình Dương

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 48 SGK trang 146 địa lí 7: Cho biết những nguyên nhân nào đã làm cho các đảo và quần đảo của châu Đại Dương thành “...

  Started by mikobum, 20-06-2018 09:01 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 09:01 PM Tới bài mới nhất
 9. Địa lý 7: Giải thích tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ôxtraylia khí hậu khô hạn Bài 48 SGK trang 146

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 48 SGK trang 146 địa lí 7: Giải thích tại sao đại bộ phận diện tích lục địa của Ô xtray li a có khí hậu khô hạn?...

  Started by mikobum, 20-06-2018 08:58 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 08:58 PM Tới bài mới nhất
 10. Địa lý 7: Hình 47.1 hãy xác định vị trí địa lí châu Nam Cực và ảnh hưởng gì đến khi hậu Bài 47 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 47 SGK trang 140 địa lí 7: Quan sát hình 47.1 hãy xác định vị trí địa lí của châu Nam Cực và vị trí địa lí đó chúng...

  Started by mikobum, 20-06-2018 08:55 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 08:55 PM Tới bài mới nhất
 11. Địa lý 7: Dựa hình 47.2 hãy nhận xét về chế độ nhiệt ở châu Nam Cực Bài 47 SGK trang 141

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 47 SGK trang 141 địa lí 7: Dựa vào hình 47.2 hãy nhận xét về chế độ nhiệt ở châu Nam Cực? Mỗi khu vực trên thế giới...

  Started by mikobum, 20-06-2018 08:53 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 08:53 PM Tới bài mới nhất
 12. Địa lý 7: Cho biết đặc điểm nổi bật của bề mặt lục địa Nam Cực Bài 47 SGK trang 141

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 47 SGK trang 141 địa lí 7: Từ hình 47.3 cho biết đặc điểm nổi bậc của bề mặt lục địa Nam Cực? Chúng ta đã được giáo...

  Started by mikobum, 20-06-2018 08:52 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 08:52 PM Tới bài mới nhất
 13. Địa lý 7: Cho biết sự tan băng ở châu Nam Cực làm ảnh hưởng đời sống con người Bài 47 SGK trang 142

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 47 SGK trang 142 địa lí 7: Hãy cho biết sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của con người trên...

  Started by mikobum, 20-06-2018 08:50 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 08:50 PM Tới bài mới nhất
 14. Địa lý 7: Nêu những đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực Bài 47 SGK trang 143

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 47 SGK trang 143 địa lí 7: Hãy nêu những đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực? Chúng ta đã được học về châu Nam Cực, một...

  Started by mikobum, 20-06-2018 08:48 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 08:48 PM Tới bài mới nhất
 15. Địa lý 7: Tại sao Nam Cực là hoang mạc lạnh mà vùng ven bờ và trên đảo có chim và nhiều động vật

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 47 SGK trang 143 địa lí 7: Giair thích tại sao châu Nam Cực là một hoang mạc lạnh mà vùng ven bờ và trên các đảo lại...

  Started by mikobum, 20-06-2018 08:47 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 08:47 PM Tới bài mới nhất
 16. Địa lý 7: Cho biết các đai thực vật theo chiều cao của sườn Tây An đét Bài 46 SGK trang 139

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 46 SGK trang 139 địa lí 7: Quan sát hình 46.1 và cho biết các đai thực vật theo chiều cao của sườn Tây An đét? Trên...

  Started by mikobum, 20-06-2018 08:43 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 08:43 PM Tới bài mới nhất
 17. Địa lý 7: Cho biết thứ tự các đai thực vật theo chiều cao sườn đông An đét Bài 46 SGK trang 139

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 46 SGK trang 139 địa lí 7: Quan sát hình 46.2 và cho biết: thứ tự các đai thực vật theo chiều cao sườn đông An đét,...

  Started by mikobum, 20-06-2018 08:41 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 08:41 PM Tới bài mới nhất
 18. Địa lý 7: Tại sao ở độ cao 0m - 1000m sườn đông có rừng nhiệt đới còn sườn tây có thực vật nửa hoang mạc

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 46 SGK trang 139 địa lí 7: Quan sát hình 46.1 và hình 46.2 hãy cho biết tại sao ở độ cao 0m đến độ cao 1000m ở sườn...

  Started by mikobum, 20-06-2018 08:40 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 08:40 PM Tới bài mới nhất
 19. Địa lý 7: Dựa hình 45.1 trình bày sự phân bố sản xuất các ngành công nghiệp chủ yếu Trung và Nam Mĩ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 45 SGK trang 137 địa lí 7: Dựa vào hình 45.1 trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu...

  Started by mikobum, 20-06-2018 08:37 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 08:37 PM Tới bài mới nhất
 20. Địa lý 7: Trình bày sự phân bố các ngành công nghiệp chủ yếu Trung và Nam Mĩ Bài 45 SGK trang 138

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 45 SGK trang 138 địa lí 7: Trình bày sự phân bố sản xuất của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam...

  Started by mikobum, 20-06-2018 08:35 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 08:35 PM Tới bài mới nhất
 21. Địa lý 7: Tại sao phải đặt vấn đề về việc bảo vệ rừng A ma dôn? Bài 45 SGK trang 138

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 45 SGK trang 138 địa lí 7: Tại sao phải đặt vấn đề về việc bảo vệ rừng A ma dôn? Ngày nay trên thế giới các vẫn đề...

  Started by mikobum, 20-06-2018 08:34 PM
  dia ly 7
  • 0
  20-06-2018, 08:34 PM Tới bài mới nhất
 22. Sự phân bố các loại gia súc được nuôi ở Trung và Nam Mĩ.

  ĐỊA LÍ 7: Dựa vào hình 44.4 các loại gia súc được nuôi chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ, chúng được phân bố ở đâu và vì sao ? Câu hỏi 2 bài 44 SGK trang 136...

  Started by mikobum, 10-06-2018 10:14 PM
  địa lý 7, gia súc được nuôi, trung và nam mỹ
  • 0
  10-06-2018, 10:14 PM Tới bài mới nhất
 23. Địa lý 7: Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất Trung và Nam Mĩ Bài 44 SGK trang 136

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 44 SGK trang 136 địa lí 7: Hãy nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở khu vực Trung và Nam Mĩ? Đất đai là...

  Started by mikobum, 10-06-2018 07:35 PM
  che do so huu ruong dat, dia ly 7
  • 0
  10-06-2018, 07:35 PM Tới bài mới nhất
 24. Địa lý 7: Nêu tên và trình bày sự phân bố của các loại cây trồng chính ở Trung và Nam Mĩ Bài 44 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 44 SGK trang 136 địa lí 7: Từ hình 44.4 hãy nêu tên và trình bày sự phân bố của các loại cây trồng chính ở Trung và...

  Started by mikobum, 10-06-2018 07:33 PM
  dia ly 7, nam my, trung my
  • 0
  10-06-2018, 07:33 PM Tới bài mới nhất
 25. Địa lý 7: Cho biết sự phân bố các đô thị từ 3 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mĩ khác gì với Bắc Mĩ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 43 SGK trang 133 địa lí 7: Quan sát hình 43.1 Cho biết sự phân bố các đô thị từ 3 triệu người trở lên ở Trung và Nam...

  Started by mikobum, 03-05-2018 03:18 AM
  dia ly 7
  • 0
  03-05-2018, 03:18 AM Tới bài mới nhất
 26. Địa lý 7: Những vấn đề xã hội nảy sinh do quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ là gì Bài 43 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 43 SGK trang 133 địa lí 7: Những vấn đề xã hội nảy sinh do quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ là gì? Một quốc...

  Started by mikobum, 03-05-2018 03:16 AM
  dia ly 7, do thi hoa
  • 0
  03-05-2018, 03:16 AM Tới bài mới nhất
 27. Địa lý 7: Cho biết sự phân bố thưa thớt dân cư một số vùng tại châu Mĩ như thế nào Bài 43 SGK trang 133

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 43 SGK trang 133 địa lí 7: Từ hình 43.1 hãy quan sát và cho biết sự phân bố thưa thớt dân cư ở một số vùng tại châu...

  Started by mikobum, 03-05-2018 03:14 AM
  dia ly 7
  • 0
  03-05-2018, 03:14 AM Tới bài mới nhất
 28. Địa lý 7: Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ thế nào Bài 43 SGK trang 133

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 43 SGK trang 133 địa lí 7: Qúa trình đô thị hóa ở Trung Mĩ và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ như thế nào? Được biết đến khu...

  Started by mikobum, 03-05-2018 03:13 AM
  dia ly 7, do thi hoa
  • 0
  03-05-2018, 03:13 AM Tới bài mới nhất
 29. Địa lý 7: Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào, nêu sự khác nhâu giữa khí hậu Bài 42 SGK trang 129

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 42 SGK trang 129 địa lí 7: Dựa vào hình 42.1 và hãy cho biết: Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào, nêu sự khác...

  Started by mikobum, 03-05-2018 03:10 AM
  dia ly 7
  • 0
  03-05-2018, 03:10 AM Tới bài mới nhất
 30. Địa lý 7: Nêu tên các kiểu khí hậu ở Nam Mĩ và Trung Mĩ Bài 42 SGK trang 130

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 42 SGK trang 130 địa lí 7: Hãy quan sát hình 41.1 và 42.1 nêu tên các kiểu khí hậu ở Nam Mĩ và Trung Mĩ, sự phân bố...

  Started by mikobum, 03-05-2018 03:08 AM
  dia ly 7
  • 0
  03-05-2018, 03:08 AM Tới bài mới nhất


+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 1/5 123 ... cuối