Cám ơn, đã cung cấp phần mềm hay giúp mình kiểm tra RAM laptop. Trước giờ mình toàn kiểm tra RAM Laptop bằng phần mềm trên Windows Memory Diagnostic. Nhưng cảm giác nó không chính xác bằng phần mềm...