mọi người cho em hỏi ạ, sao laptop (win 10) của em nhập gõ chữ trên thanh type search,microsoft store hay nhập mật khẩu mạng lại không được trong khi đó em có thể gõ được chữ trên tất cả các ứng dụng...