Ngày nghỉ lễ Tết, tranh thủ rủ nhau đi ăn ngay mấy món may mắn của các nước ngay tại Sài Gòn đi này.
Heo quay – Áo, Anh, Bồ Đào Nha
Ở một số nước như Áo, Anh, Bồ Đào Nha, heo quay được xem là món...