WP 10 dĩ nhiên không tương thích với WinXP rồi bạn.