Lumia 730 chạy window phone 10, Laptop chạy window xp.
Mình cắm cáp kết nối giữa điện thoại và Laptop, laptop hiện "add hardware" ,cài đặt xong.
Sau đó mỗi lần cắm cáp vào là mỗi lần add harware...