laptop chuyển sang dùng win 7 đi bạn, hoặc lên win 10 càng tốt.