Bác viết hay quá. Cho em nhờ tìm vài game dàn trận châu âu nhưng năm <2010 đi bác. Em xin cảm ơn (-Stronghold Battle Realm ,ra2,w3)