dùng cái tool #27 xem sao bạn, nếu không được thì usb bị hư chip bộ nhớ rồi