usb em là kingston 32gb. em bị lỗi write protected em đã làm mọi cách nhưng ko lành. ai có thể tìm giúp em cái firmware. em đã cố tìm nhưng ko ra, em dùng chipgenius thì được như sau:
Description:...