Thói quen thì vẫn dùng safari thôi. Trên PC thì vẫn dùng Chrome, chứ safari trên PC quá tèo. :MUU: