Chào bạn!
Mong bạn tải giúp file này:
123doc.org/document/3748271-tai-lieu-on-tap-nhung-van-de-quan-ly-nha-nuoc-ve-kinh-te.htm
Email: hung34atpp@gmail.com
Cảm ơn bạn rất nhiều!