<article>
Đã được trải nghiệm xe ô tô điện tại Hạ Long. Công nhận thích thật
</article>