Nick skype: Tài Nguyễn bạn add mình vào forum với nhá , tks bạn nhiều