Sao không học trực tiép cho nhanh tiến bộ nhỉ?Mình thích học face to face hơn. không hiểu gì hỏi, nhìn biểu cảm có thể đoán được vài phần, rồi ngôn ngữ hình thể cũng là 1 phương tiện nữa.