Ngồi xe điện êm, ngắm cảnh cũng dễ, hít thở không khí trong lành mà đi được cả nhà