Mình cũng có con web làm về bất động sản này không biết có đổi được không nhỉ, web của mình mới làm bạn check thử nếu được thì mình giao lưu nhéhttps://phumyhungproperty.vn/midtown/