Bạn ơi cho mình hỏi, sao mình dùng Nero để sang mà DVD vẫn báo No disk vậy bạn? Help me...