Chào các bác, tình hình thời gian gần đây màn hình máy tính của e có hiện tượng đang dùng bỗng đen màn hình nhưng đèn nền vẫn sáng, rút nguồn màn hình cắm lại vẫn vậy, phải tháo cáp hdmi ra rồi lắp...