Tổng hợp rất chi tiết đầy đủ luôn. Thật tiện lợi, hên là mình từng học lớp ngữ pháp dạy viết mail nên đã có nền vững về ngữ pháp và dàn bài chính rồi, nên giờ phối hợp thêm của bạn nữa, khi cần pick...