mình là du học sinh ,học bên mỹ,mình có bà cô cho mình cái note 10 plu n975u,nhưng nó thông báo bị Network registration failed (khi mình gắn sim t mobile vào), mình restore tất cả thì nó bị dính...