Galaxy S10 màu Xanh Lục Bảo nhìn đẹp, thấy mát mắt hơn.