Điện thoại giờ đã có RAM 12GB, bộ nhớ trong 512GB/1TB rồi, hơn cả máy tính văn phòng RAM 4/8GBGB, SSD 128GB/256GB luôn :D