Mong bác giúp ạ
123doc.org/document/1140271-de-tai-ly-thuyet-tro-choi-va-ap-dung-vao-phan-tich-chien-luoc-cua-cac-doanh-nghiep-vien-thong-di-dong-tai-viet-nam-ppt.htm
Ducduy.g73@gmail.com
Cám ơn...