con này số điểm af hơi ít, kể ra mà tăng lên cỡ 15 điểm thì ngon