Hướng dẫn giải đáp câu hỏi Toluen + kmno4 + h2so4 hiện tượng gì sẽ xảy ra

Toluen khi cho vào dung dịch KMnO4 và H2SO4 thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?
Trong hóa học hữu cơ, một số chất dung môi mà...