Top thủ thuật hay trong Terminal trên hệ điều hành Mac


https://file.vforum.vn/hinh/2016/08/thu-thuat-mac(30).jpg

Bạn có thể tùy chỉnh nhiều cài đặt từ System Preferences trên hệ điều hành...