chứng minh phương pháp phản chứng là như nào, cho vd đi ạ