Song Tử khắc với cung nào

Song Ngư : Cung Song Ngư cực kỳ nhạy cảm, do đó sự kết hợp giữa cặp đôi Song Tử và Song Ngư không thực sự hòa hợp. Song Tử bất cần, hay thay đổi, có xu hướng vô tâm với...