Nhân tiện em chia sẻ cả nhà cách kiểm tra xem máy Samsung có hỗ trợ 4G hay không. Cụ thể là với máy Samsung Galaxy A5 của em. Cả nhà vào Mục cài đặt>Các mạng di động>Chế độ mạng. Click vào mạng các...