Trong các cách chặn web đen mà bạn nêu thì mình thấy dùng phần mềm là đơn giản nhất. Hiện mình cũng đang dùng phần mềm Vapu, ngoài chặn web đen thì còn có thể chặn game online, mạng xã hội, youtube...