Du học Nhật Bản có tốt không? Có nên du học Nhật Bản?
Mình xin nói luôn với các bạn là rất tốt, nhưng nó chỉ tốt với những người có động lực, ý chí phấn đấu và tính kỷ luật cao. Bạn muốn biết tại...