Thưa các thánh là trước em học CNTT bên trường GTVT, ra trường em cũng làm cho 1 đơn vị về CNTT nhưng không phải chuyên về lĩnh vực này mà làm kinh doanh. Nay em muốn học thêm về kinh tế tài chính...