Các ngân hàng có làm việc vào thứ 7 và chủ nhật không,

Đa số mọi người đều làm việc vào giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 6 hoặc từ thứ 2 tới thứ 7 nên rất khó sắp xếp thời gian để đến các ngân hàng...