Ngân hàng việt nam chỉ làm việc theo giờ hành chính, với những khách hàng muốn chuyển tiền, nộp tiền vào tài khoản ngân hàng ngoài giờ hành chính hãy liên hệ với chúng tôi Nộp Tiền 247, dịch vụ...