để chừa tiền đợi một thời gian ijp8 rớt giá đi đã :D