Trên trái đất này có rất nhiều loài động thực vật khác nhau chúng đều có những nét đẹp riêng tạo nên sự đa dạng trong sinh thái và quan trọng là chúng đều có vai trò nhất định trong quần thể sinh vật...