Những con sông dù lớn hay nhỏ thì nó đều có vai trò rất quan trọng đối với con người, không chỉ là nơi để luôn chuyển nước tưới tiêu ruộng đồng hoa màu, điều hòa không khí. Mỗi con sống, con kênh,...