Sao vơi nhẹ lòng ? Sao quên đi hình bóng
Một người đã từng, là tất cả trong tôi
Dẫu biết giờ đây hai đứa đã xa xôi
Chia đôi con đường và không còn chung bước

Người đâu có biết ! Rằng tôi vẫn...