Chứng minh 2 góc bằng nhau thường được sử dụng rất nhiều để giải các bài toán hình học, có thể là câu hỏi của bài toán, hoặc cũng có thể là bước trung gian để giải các yêu cầu khác.

14 PHƯƠNG PHÁP...