Giúp mình nhé. Xin cảm ơn
123doc.org/document/2865469-slide-thuyet-trinh-lap-ke-hoach-ban-hang-vinamilk-khu-vuc-cau-giay-ha-noi.htm
tungvanceo@gmail.com